بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران، بهمن ماه ۱۳۹۲

بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

21st Iranian Conference on Crystallography and Mineralogy

پوستر بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۲ توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان،انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران در شهر زاهدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در بیست و یکمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران