چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران، بهمن ماه ۱۳۸۵

چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

14th Symposium of Crystallography and Mineralogy of Iran

چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۸۵ توسط دانشگاه بیرجند،انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران در شهر بیرجند برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران