شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران، آبان ماه ۱۳۸۷

شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

16th Symposium of Crystallography and Mineralogy of Iran

شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۸۷ توسط دانشگاه گیلان،انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران