دهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی، آذر ماه ۱۳۹۴

دهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی

10th International Symposium on Science and Technology Advances

دهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۴ توسط موسسه آموزش عالی خاوران، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی