هفتمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی، اسفند ماه ۱۳۹۱

هفتمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی

7th Sympozium on Advances in Sience & Technology

پوستر هفتمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی

هفتمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۱ توسط موسسه آموزش عالی خاوران، دانشگاه هرمزگان، در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی