نهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی، آذر ماه ۱۳۹۳

نهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی

Ninth International Symposium on Science and Technology Advances

نهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۳ توسط موسسه آموزش عالی خاوران، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی