پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۰

پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی

5th Symposium on Advances in Science and Technology

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی

پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط موسسه آموزش عالی خاوران، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی