پنجمین کنفرانس ملی پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی، بهمن ماه ۱۳۹۷

پنجمین کنفرانس ملی پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی

The 5th National Conference on Research in Education, Psychology and Social Sciences

پوستر پنجمین کنفرانس ملی پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی

پنجمین کنفرانس ملی پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۷ توسط ،پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.