دومین کنفرانس سراسری پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی، بهمن ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس سراسری پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی

پوستر دومین کنفرانس سراسری پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی

دومین کنفرانس سراسری پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ توسط ،پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس سراسری پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی مراجعه فرمایید.