چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم، آذر ماه ۱۳۸۹

چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

4th Regional Conference on Climate Change

چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۸۹ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم