دومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم، آبان ماه ۱۳۷۸

دومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

2nd Regional Conference on Climate Change

دومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۷۸ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم