سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم، مهر ماه ۱۳۸۲

سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

3rd Regional Conference on Climate Change

سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۸۲ توسط دانشگاه اصفهان، در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم