پنجمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی، اسفند ماه ۱۴۰۱

پنجمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی

The fifth international conference of psychology, educational sciences and social studies

پوستر پنجمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی

پنجمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی