سومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی، اسفند ماه ۱۳۹۹

سومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی

Third International Conference on Psychology, Educational Sciences and Social Studies

پوستر سومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی

سومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،دبیرخانه دائمی همایش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی