دومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی، اسفند ماه ۱۳۹۸

دومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی

Second International Conference on Psychology, Educational Sciences and Social Studies

پوستر دومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی

دومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی