اولین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی، اسفند ماه ۱۳۹۷

اولین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی

First International Conference on Psychology, Educational Sciences and Social Studies

پوستر اولین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی

اولین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،دبيرخانه دائمي همايش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی