یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی

11th International Conference on Qur'anic Studies

یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی مراجعه فرمایید.


یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی مراجعه فرمایید.

مقالات پذیرش شده در یازدهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی