نهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

نهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی

ninth international conference of Quranic Studies

پوستر نهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی

نهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم،دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی