هفتمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی، خرداد ماه ۱۳۹۲

هفتمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی

international conference of Quranic Studies

پوستر هفتمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی

هفتمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۲ توسط دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم،دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی