هشتمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

هشتمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی

international conference of Quranic Studies

پوستر هشتمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی

هشتمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم،دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی