یازدهمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران، فروردین ماه 97

یازدهمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران

The 11th International & 16th National Congress on Quality Improvement in Clinical Laboratories

پوستر یازدهمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران

یازدهمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ توسط انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی در شهر تهران برگزار گردید.


شانزدهمین کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران در شرایطی برگزار می شود که دستاوردهای هم اندیشی و همفکری صاحب نظران حوزه علوم آزمایشگاهی در کشور عزیزمان ایران طی پانزده دوره مستمر گذشته برگزاری این رویداد ملی، موجبات برکات فراوانی در عرصه خدمات تشخیص پزشکی بوده است. ارتقاء کیفیت ارائه خدمات آزمایشگاهی، ورود تکنولوژی های جدید، اعتبار بخشی خدمات آزمایشگاهی، توجه بیش از پیش به حقوق بیمار و مراجعین، تقویت روحیه تحقیق و تتبع و همگرایی اقشار مختلف جامعه آزمایشگاهی در نیل به خواستگاه های اجتماعی همکاران این حوزه از آن جمله هستند.
یازده دوره برگزاری پیاپی این رویداد به صورت بین المللی و حضور شخصیت های علمی برجسته از 5 قاره جهان در ادوار مختلف کنگره، نشانگر تعاملات و ارتباطات مستحکم بین المللی دبیرخانه علمی این همایش است.
بیش از 3 سال است که برنامه های علمی این رویداد در سایت IFCC نمایه می گردد و انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی به عنوان برگزار کننده اصلی کنگره ارتقاء کیفیت عضو رسمی این انجمن و شاخه آسیا پاسیفیک آن (EFLM) می باشد و امروزه نمایشگاه جانبی تجهیزات و ملزومات آزمایشگاهی کنگره ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی نقطه عطفی در شکل گیری سیاست های IVD کشور گردیده است و بسیاری از موارد این سیاست ها توسط همکاران آزمایشگاهی تدوین و اعمال می گردد.
 

محورهای کنگره:

 1. آزمایشگاه و بالین- آنالیز مایعات بدن
 2. آزمایشگاه و بالین- ایمنولوژی بیماری های عفونی (بروسلا، هلیکوباکتر پیلوری و ...)
 3. آزمایشگاه و بالین- بارداری پرخطر
 4. آزمایشگاه و بالین- بلوغ جنسی و رشد
 5. آزمایشگاه و بالین- بیماری انعقادی : تشخیص و پایش
 6. آزمایشگاه و بالین- چالش های تشخیص آزمایشگاهی بیماری های خود ایمنی بافت همبند
 7. آزمایشگاه و بالین- رویکرد آزمایشگاهی سقط مکرر
 8. آزمایشگاه و بالین- سپتی سمی و مننژیت باکتریال و چالش های آزمایشگاهی آنها
 9. اخلاق و حقوق در آزمایشگاه تشخیص پزشکی
 10. ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی: استانداردسازی و یکسان سازی گزارش دهینتایج در آزمایشگاه بالینی
 11. ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی: کنترل کیفیت داخلی و کاربردهای کنترل کیفیت خارجی
 12. ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی: مدیریت علمی در آزمایشگاه تشخیص پزشکی (مدیریت منابع انسانی)
 13. تازه های تشخیص آزمایشگاهی- انگل شناسی و قارچ شناسی
 14. تازه های تشخیص آزمایشگاهی- ایمونولوژی و سرولوژی
 15. تازه های تشخیص آزمایشگاهی- بیوشیمی
 16. تازه های تشخیص آزمایشگاهی- میکروب شناسی
 17. تازه های تشخیص آزمایشگاهی- هماتولوژی
 18. جایگاه آزمایشگاه تشخیص پزشکی در آینده طرح تحول نظام سلامت
 19. رویکرد آزمایشگاهی در مقاومت های میکروبی
 20. علوم انتقال خون- چالش های آزمایشگاهی
 21. مدیریت اقتصاد آزمایشگاه تشخیص پزشکی (تعرفه و ارزش نسبی خدمات)
 22. نقش آموزش و پژوهش در ارتقاء کیفیت ارائه خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی
 23. نقش روش های مولکولی و تست های ژنتیک در تشخیص بیماری ها