سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی، آذر ماه ۱۴۰۱

سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

The third international conference of psychology, counseling and educational sciences

پوستر سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی