اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی، شهریور ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

First International Conference on Research Findings in Psychology, Counseling and Educational Sciences

پوستر اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی

اولین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.