هفدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران و دوازدهمین کنفرانس پیل سوختی ایران، اسفند ماه ۱۴۰۱

هفدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران و دوازدهمین کنفرانس پیل سوختی ایران

The 17th Annual Iran Electrochemistry Seminar and the 12th Iran Fuel Cell Conference

پوستر هفدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران و دوازدهمین کنفرانس پیل سوختی ایران

هفدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران و دوازدهمین کنفرانس پیل سوختی ایران در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،انجمن الکتروشیمی ایران – دانشگاه علم و صنعت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران و دوازدهمین کنفرانس پیل سوختی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران و دوازدهمین کنفرانس پیل سوختی ایران