سومین همایش پیل سوختی ایران، آبان ماه ۱۳۸۸

سومین همایش پیل سوختی ایران

3rd Fuel Cell Seminar of Iran

سومین همایش پیل سوختی ایران در تاریخ ۶ آبان ۱۳۸۸ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش پیل سوختی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش پیل سوختی ایران