یازدهمین سمینار پیل سوختی ایران، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

یازدهمین سمینار پیل سوختی ایران

11th Iran Fuel Cell Seminar

پوستر یازدهمین سمینار پیل سوختی ایران

یازدهمین سمینار پیل سوختی ایران در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل،انجمن الکتروشیمی ایران در شهر فریدونکنار برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین سمینار پیل سوختی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین سمینار پیل سوختی ایران