دومین همایش پیل سوختی ایران، مهر ماه ۱۳۸۷

دومین همایش پیل سوختی ایران

2nd Fuel Cell Seminar of Iran

دومین همایش پیل سوختی ایران در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۸۷ توسط دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش پیل سوختی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش پیل سوختی ایران