ششمین سمینار پیل سوختی ایران

ششمین سمینار پیل سوختی ایران

6th Iranian Fuel Cell Seminar

پوستر ششمین سمینار پیل سوختی ایران

ششمین سمینار پیل سوختی ایران در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۱ تا ۲۳ اسفند ۱۳۹۱ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای سمینار:

- اجزای بکار رفته در ساختار سیستم های پیل سوختی ( کاتالیست – الکترولیت – الکترود – صفحات دو قطبی و .... )
- طراحی ، مطالعه و ساخت سیستم های تک سل و توده پیل سوختی
- مدل سازی و روش های محاسباتی در سیستم های پیل سوختی
- ایمنی، محیط زیست و آموزش در سیستم های پیل سوختی