پنجمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا، آذر ماه ۱۳۸۴

پنجمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا

5th Conference of Numerical Wether Prediction

پنجمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۸۴ توسط پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو،پژوهشگاه هواشناسي و علوم جوسازمان هواشناسي كشور در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا مراجعه فرمایید.