سومین همایش پیش بینی عددی وضع هوا، آذر ماه ۱۳۸۲

سومین همایش پیش بینی عددی وضع هوا

03rd Conference of Numerical Wether Prediction

سومین همایش پیش بینی عددی وضع هوا در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۸۲ توسط پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو،پژوهشگاه هواشناسي و علوم جوسازمان هواشناسي كشور در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش پیش بینی عددی وضع هوا مراجعه فرمایید.