دومین همایش پیش بینی عددی وضع هوا، مهر ماه ۱۳۸۱

دومین همایش پیش بینی عددی وضع هوا

02nd Conference of Numerical Wether Prediction

دومین همایش پیش بینی عددی وضع هوا در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۸۱ توسط پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو،پژوهشگاه هواشناسي و علوم جوسازمان هواشناسي كشور در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش پیش بینی عددی وضع هوا مراجعه فرمایید.