چهارمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا، آذر ماه ۱۳۸۳

چهارمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا

4th Conference of Numerical Wether Prediction

چهارمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۸۳ توسط پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو،پژوهشگاه هواشناسي و علوم جوسازمان هواشناسي كشور در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش پیش بینی عددی وضع هوا