ششمین کنفرانس بین المللی علوم مهندسی و تکنولوژی، دی ماه ۱۳۹۶

ششمین کنفرانس بین المللی علوم مهندسی و تکنولوژی

The International Conference on Engineering Technology and Innovation (ICIEC 2017)

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی علوم مهندسی و تکنولوژی

ششمین کنفرانس بین المللی علوم مهندسی و تکنولوژی در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۹۶ توسط ،شركت پندار انديش رهپو برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی علوم مهندسی و تکنولوژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی علوم مهندسی و تکنولوژی