پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر ،برق و الکترونیک، خرداد ماه ۱۳۹۵

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر ،برق و الکترونیک

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر ،برق و الکترونیک

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر ،برق و الکترونیک در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۹۵ توسط ،موسسه پندار همايش پارس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر ،برق و الکترونیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر ،برق و الکترونیک