پنجمین کنفرانس ملی تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت، بهمن ماه 97

پنجمین کنفرانس ملی تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت

Fifth National Conference on New Research on Chemistry, Chemical Engineering and Petroleum

پوستر پنجمین کنفرانس ملی تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت

پنجمین کنفرانس ملی تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ توسط پردیس بین الملل توسعه ایده هزاره و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

علوم شیمی

• شیمی آلی 
• شیمی فیزیک 
• شیمی تجزیه 
• شیمی معدنی 
• نانوشیمی 
• بیوشیمی و شیمی سبز 
• شیمی آلی فلزی 
• محاسبات کمو متریک 
• الکتروشیمی 
• ترمودینامیک 
• جداسازی 
• شیمی حالت جامد 
• شیمی فیزیک آلی 
• صنایع شیمیایی 
• شیمی پلیمر و رنگ ها 
• محیط زیست 
• کوانتوم

مهندسی شیمی

• نفت، گاز و پتروشیمی 
• فرآیندهای جداسازی 
• ترمودینامیک 
• انرژی، احتراق و ایمنی 
• مدل سازی و شبیه سازی 
• مهندسی پلیمر 
• کنترل فرآیند 
• بیوتکنولوژی 
• پدیده های انتقال 
• سینتیک و طراحی راکتور 
• محیط زیست 
• مهندسی پزشکی 
• نانوتکنولوژی

مهندسی پلیمر

• پوشش های پلیمری 
• پلیمرهای زیست سازگار 
• مهندسی پلیمریزاسیون 
• کاربرد پلیمرها در صنایع مختلف 
• نانوساختارهای پلیمری 
• مدل سازی فرایندهای پلیمری 
• پلیمرهای هوشمند 
• کامپوزیت ها و آلیاژهای پلیمری 
• الیاف، فیلم ها و غشاهای پلیمری 
• رزین ها و چسب ها 
• پلی الفین ها 
• بازدارنده های خوردگی 
• خوردگی در صنایع مختلف 
• حفاظت از خوردگی

مهندسی نفت

• روشهای نوین در مدیریت مخازن 
• روشهای نوین در ازدیاد برداشت و بهبود تولید 
• روشهای نوین در حفاری (چند شاخه ای، UBD )) 
• ژئومکانیک 
• مهندسینفت 
• ژئومکانیک 
• صنایع شیمیایی