پنجمین کنفرانس ملی تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت، بهمن ماه 97

پنجمین کنفرانس ملی تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت

Fifth National Conference on New Research on Chemistry, Chemical Engineering and Petroleum

پوستر پنجمین کنفرانس ملی تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت

پنجمین کنفرانس ملی تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ توسط پردیس بین الملل توسعه ایده هزاره و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

علوم شیمی

• شیمی آلی 
• شیمی فیزیک 
• شیمی تجزیه 
• شیمی معدنی 
• نانوشیمی 
• بیوشیمی و شیمی سبز 
• شیمی آلی فلزی 
• محاسبات کمو متریک 
• الکتروشیمی 
• ترمودینامیک 
• جداسازی 
• شیمی حالت جامد 
• شیمی فیزیک آلی 
• صنایع شیمیایی 
• شیمی پلیمر و رنگ ها 
• محیط زیست 
• کوانتوم

مهندسی شیمی

• نفت، گاز و پتروشیمی 
• فرآیندهای جداسازی 
• ترمودینامیک 
• انرژی، احتراق و ایمنی 
• مدل سازی و شبیه سازی 
• مهندسی پلیمر 
• کنترل فرآیند 
• بیوتکنولوژی 
• پدیده های انتقال 
• سینتیک و طراحی راکتور 
• محیط زیست 
• مهندسی پزشکی 
• نانوتکنولوژی

مهندسی پلیمر

• پوشش های پلیمری 
• پلیمرهای زیست سازگار 
• مهندسی پلیمریزاسیون 
• کاربرد پلیمرها در صنایع مختلف 
• نانوساختارهای پلیمری 
• مدل سازی فرایندهای پلیمری 
• پلیمرهای هوشمند 
• کامپوزیت ها و آلیاژهای پلیمری 
• الیاف، فیلم ها و غشاهای پلیمری 
• رزین ها و چسب ها 
• پلی الفین ها 
• بازدارنده های خوردگی 
• خوردگی در صنایع مختلف 
• حفاظت از خوردگی

مهندسی نفت

• روشهای نوین در مدیریت مخازن 
• روشهای نوین در ازدیاد برداشت و بهبود تولید 
• روشهای نوین در حفاری (چند شاخه ای، UBD )) 
• ژئومکانیک 
• مهندسینفت 
• ژئومکانیک 
• صنایع شیمیایی