سومین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت

سومین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت

New Research Conference on Chemistry, Chemical Engineering and Petroleum

سومین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۶ توسط پردیس بین الملل توسعه ایده هزاره و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


کنفرانس NRCP2017 که توسط پردیس بین الملل توسعه هزاره پشتبیانی می شود در تاریخ 29 آبان ماه 1396 برگزار خواهد گردید.

 

محورهای کنفرانس:

سومین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت (NRCP 2017) در راستای اهداف برنامه ریزی شده خود مباحث زیر را پوشش داده ولی تنها به زمینه های ذکر شده محدود نخواهد بود. 

علوم شیمی

• شیمی آلی 

• شیمی فیزیک 

• شیمی تجزیه 

• شیمی معدنی 

• نانوشیمی 

• بیوشیمی و شیمی سبز 

• شیمی آلی فلزی 

• محاسبات کمو متریک 

• الکتروشیمی 

• ترمودینامیک 

• جداسازی 

• شیمی حالت جامد 

• شیمی فیزیک آلی 

• صنایع شیمیایی 

• شیمی پلیمر و رنگ ها 

• محیط زیست 

• کوانتوم

مهندسی شیمی

• نفت، گاز و پتروشیمی 

• فرآیندهای جداسازی 

• ترمودینامیک 

• انرژی، احتراق و ایمنی 

• مدل سازی و شبیه سازی 

• مهندسی پلیمر 

• کنترل فرآیند 

• بیوتکنولوژی 

• پدیده های انتقال 

• سینتیک و طراحی راکتور 

• محیط زیست 

• مهندسی پزشکی 

• نانوتکنولوژی

مهندسی پلیمر

• پوشش های پلیمری 

• پلیمرهای زیست سازگار 

• مهندسی پلیمریزاسیون 

• کاربرد پلیمرها در صنایع مختلف 

• نانوساختارهای پلیمری 

• مدل سازی فرایندهای پلیمری 

• پلیمرهای هوشمند 

• کامپوزیت ها و آلیاژهای پلیمری 

• الیاف، فیلم ها و غشاهای پلیمری 

• رزین ها و چسب ها 

• پلی الفین ها 

• بازدارنده های خوردگی 

• خوردگی در صنایع مختلف 

• حفاظت از خوردگی

مهندسی نفت

• روشهای نوین در مدیریت مخازن 

• روشهای نوین در ازدیاد برداشت و بهبود تولید 

• روشهای نوین در حفاری (چند شاخه ای، UBD )) 

• ژئومکانیک 

• مهندسینفت 

• ژئومکانیک 

• صنایع شیمیاییمقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت