سومین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت

سومین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت

سومین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۶ توسط پردیس بین الملل توسعه ایده هزاره و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


کنفرانس NRCP2017 که توسط پردیس بین الملل توسعه هزاره پشتبیانی می شود در تاریخ 29 آبان ماه 1396 برگزار خواهد گردید.

 

محورهای کنفرانس:

سومین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت (NRCP 2017) در راستای اهداف برنامه ریزی شده خود مباحث زیر را پوشش داده ولی تنها به زمینه های ذکر شده محدود نخواهد بود. 

علوم شیمی

• شیمی آلی 

• شیمی فیزیک 

• شیمی تجزیه 

• شیمی معدنی 

• نانوشیمی 

• بیوشیمی و شیمی سبز 

• شیمی آلی فلزی 

• محاسبات کمو متریک 

• الکتروشیمی 

• ترمودینامیک 

• جداسازی 

• شیمی حالت جامد 

• شیمی فیزیک آلی 

• صنایع شیمیایی 

• شیمی پلیمر و رنگ ها 

• محیط زیست 

• کوانتوم

مهندسی شیمی

• نفت، گاز و پتروشیمی 

• فرآیندهای جداسازی 

• ترمودینامیک 

• انرژی، احتراق و ایمنی 

• مدل سازی و شبیه سازی 

• مهندسی پلیمر 

• کنترل فرآیند 

• بیوتکنولوژی 

• پدیده های انتقال 

• سینتیک و طراحی راکتور 

• محیط زیست 

• مهندسی پزشکی 

• نانوتکنولوژی

مهندسی پلیمر

• پوشش های پلیمری 

• پلیمرهای زیست سازگار 

• مهندسی پلیمریزاسیون 

• کاربرد پلیمرها در صنایع مختلف 

• نانوساختارهای پلیمری 

• مدل سازی فرایندهای پلیمری 

• پلیمرهای هوشمند 

• کامپوزیت ها و آلیاژهای پلیمری 

• الیاف، فیلم ها و غشاهای پلیمری 

• رزین ها و چسب ها 

• پلی الفین ها 

• بازدارنده های خوردگی 

• خوردگی در صنایع مختلف 

• حفاظت از خوردگی

مهندسی نفت

• روشهای نوین در مدیریت مخازن 

• روشهای نوین در ازدیاد برداشت و بهبود تولید 

• روشهای نوین در حفاری (چند شاخه ای، UBD )) 

• ژئومکانیک 

• مهندسینفت 

• ژئومکانیک 

• صنایع شیمیایی