سومین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت، آبان ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت

New Research Conference on Chemistry, Chemical Engineering and Petroleum

سومین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۶ توسط ،پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس سراسری تحقیقات جدید در شیمی، مهندسی شیمی و نفت