دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار، بهمن ماه ۱۴۰۱

دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار

The second international conference and the seventh national conference on architecture and sustainable city

پوستر دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار

دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار در تاریخ ۶ بهمن ۱۴۰۱ توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار