سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار، اسفند ماه ۱۳۹۶

سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار

Third National Conference on Architecture and Sustainable Cities

پوستر سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار

سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،دانشگاه شهيد رجايي- دانشكده مهندسي معماري و شهرسازي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار