اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار، اسفند ماه ۱۳۹۸

اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار

5th Conference on Sustainable Architecture and City

پوستر اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار

اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار