اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار، اسفند ماه 98

اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار

5th Conference on Sustainable Architecture and City

پوستر اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار

اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار مراجعه فرمایید.


پس از برگزاری موفقیت آمیز اولین و دومین و سومین و چهارمین دوره از همایش ملی معماری و شهر پایدار به میزبانی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه شهید رجایی تهران در طی سالهای گذشته، هم اینک اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهر پایدار در دانشگاه شهید رجایی تهران برگزار می‌شود. این همایش بین المللی، با هدف هم‌افزایی دانش و انتشار یافته‌های نو و بدیع در زمینه های مختلف معماری اسلامی، معماری و شهرسازی، شهر پایدار، منظر پایدار و هنرهای محیطی برگزار می‌شوند. آشنایی و ارتباط میان اساتید، پژوهشگران، صاحب نظران، متخصصان، سیاست گذاران و علاقمندان در حوزه های مذکور، بررسی چالش‌های علمی و اجرایی در فرآیند کاربری آن از دیگر اهداف برگزارکنندگان است. در این راستا، کمیته علمی و اجرایی این همایش، از تمامی اساتید، پژوهشگران و نویسندگان محترم دعوت می نماید مقالات خود را که حاوی آخرین و جدیدترین دستاوردهای پژوهشی و علمی در محورهای اصلی همایش و یا سایر زمینه های مرتبط می باشد را، به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند

 

 

محورهای همایش:

محورهای معماری

معماری و توسعه پایدار

انرژی نو در معماری

فرهنگ، هنر و معماری

مرمت بافت ها و آثار تاریخی

معماری و شهرسازی اسلامی

اندیشه ها و فن آوری های نو در معماری

معماری تزئینی

معماری داخلی

مفهوم شناسی معماری

زیباشناسی در معماری

 

محورهای شهرسازی

پایداری در شهرسازی

پایداری و محیط زیست

توسعه پایدار و تراکم شهری

پتانسیل های توسعه شهری

سیستم های حمل و نقل

برنامه ریزی منطقه ای و شهری

شهرسازی و توسعه نوین شهری

شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر

مهندسی تخریب در صنعت ساختمان

تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری

برنامه ریزی، مدیریت و طراحی شهری

مقاومت سازی و بهسازی ساخته های شهری

مبانی و اصول مهندسی تخریب، مدیریت و نظارت تخریب

نقش جایگزینی مراکز تجاری در ترافیک شهری

مدیریت شهری

شهر بدون اتومبیل

 

محورهای محیط زیست

زباله و آلودگی های زیست محیطی

راهکارهای کاهش مصرف و مدیریت آن

فضای سبز و محیط زیست شهری

 

محورهای منظر

منظر و زیبایی شناسی

منظر راه

منظر شفابخش

منظر درمانی

منظر فضاهای آموزشی

مناظر شهری

بوستان های شهری، محلی، منطقه ای

مناظر تاریخی

مناظر فرهنگی

منظر صنعتی

منظر کشاورزی

منظر و گردشگری

 

محورهای گرافیک محیطی

هنرهای محیطی(معماری، معماری منظر، شهرسازی)
 مقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش معماری و شهرسازی پایدار