چهارمین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی، اسفند ماه ۱۴۰۰

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی

Forth national conference on Engineering Management

پوستر چهارمین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۰ توسط موسسه آموزش عالی مهرآستان، در شهر آستانه اشرفیه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی