اولین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی

The first National Conference on Engineering Management

پوستر اولین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی

اولین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط موسسه آموزش عالی مهرآستان،مؤسسه آموزش عالي مهرآستان گيلان در شهر آستانه اشرفیه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی