دومین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی، تیر ماه ۱۳۹۶

دومین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی

The Second National Conference on Engineering Management

پوستر دومین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی

دومین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی مهرآستان،مؤسسه آموزش عالي مهرآستان گيلان در شهر آستانه اشرفیه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی