سومین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی، آبان ماه ۱۳۹۷

سومین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی

The Third National Conference on Engineering Management

پوستر سومین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی

سومین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۷ توسط ،مؤسسه آموزش عالي مهرآستان گيلان در شهر آستانه اشرفیه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی مدیریت مهندسی