سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی، آبان ماه ۱۳۹۹

سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی

3rd National Conference on Applied Mechanical Engineering

پوستر سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی

سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی در تاریخ ۷ آبان ۱۳۹۹ توسط دانشگاه شهرکرد، در شهر شهرکرد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی