دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی، آبان ماه 97

دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی

Second National Conference on Applied Mechanical Engineering

پوستر دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی

دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی در تاریخ ۹ آبان ۱۳۹۷ توسط دانشگاه شهرکرد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شهرکرد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:

  • مکانیک سیالات
  • ترمودینامیک
  • انتقال حرارت و جرم
  • انرژی و محیط زیست
  • بیومکانیک، میکرونانومکانیک
  • مکانیک جامدات
  • دینامیک، ارتعاشات و کنترل
  • ساخت و تولید


مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی