پنجمین همایش ملی باستان شناسی ایران، آبان ماه ۱۴۰۰

پنجمین همایش ملی باستان شناسی ایران

Fifth National Conference on Archeology of Iran

پوستر پنجمین همایش ملی باستان شناسی ایران

پنجمین همایش ملی باستان شناسی ایران در تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۰ توسط دانشگاه بیرجند، در شهر بیرجند برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی باستان شناسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی باستان شناسی ایران