دومین همایش ملی باستان شناسی ایران، آبان ماه ۱۳۹۴

دومین همایش ملی باستان شناسی ایران

The 2nd National Conference on Archaeology of Iran

پوستر دومین همایش ملی باستان شناسی ایران

دومین همایش ملی باستان شناسی ایران در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۴ توسط دانشگاه بیرجند،دبيرخانه دائمي همايش ملي باستان شناسي ايران (دانشگاه بيرجند) در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی باستان شناسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی باستان شناسی ایران