چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران، آبان ماه ۱۳۹۸

چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران

4th Iranian National Archaeological Conference

پوستر چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران

چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه بیرجند، در شهر بیرجند برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران