سومین همایش ملی باستان شناسی ایران، آبان ماه ۱۳۹۶

سومین همایش ملی باستان شناسی ایران

پوستر سومین همایش ملی باستان شناسی ایران

سومین همایش ملی باستان شناسی ایران در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۶ توسط ،دانشگاه بيرجند در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی باستان شناسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی باستان شناسی ایران