سومین همایش ملی باستان شناسی ایران، آبان ماه ۱۳۹۶

سومین همایش ملی باستان شناسی ایران

3rd National Conference on Archaeology of Iran

پوستر سومین همایش ملی باستان شناسی ایران

سومین همایش ملی باستان شناسی ایران در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۶ توسط دانشگاه بیرجند، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی باستان شناسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی باستان شناسی ایران