هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، شهریور ماه ۱۴۰۰

هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

17th National Congress and 3rd International Congress of Agricultural Sciences and Plant Breeding of Iran

پوستر هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان،انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایرانپژوهشگاه فناوری تولیدات گیاهی در شهر کرمان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.